En images, un manuscrit de l’ère d’Edo, « sumiyoshi no honji » via gallica.